Provence Flea Market

Advertising tin

ad150

ad150

French vintage sweet BERGAMOTES DE NANCY tin

28 $

ad183

ad183

French vintage tin bouillon KUB canister

26 $

ad281

ad281

French vintage tin "to repair bicycle tyre "

20 $

ad410

ad410

French vintage tin drug PEPTALMINE MAGNESIEE

HOLD

ad525

ad525

French vintage food FLOUR tin

32 $

ad655

ad655

French vintage tin Vichy Etat 1940 box

HOLD

ad737

ad737

French little vintage tin Vichy 1950 box

HOLD

ad758

ad758

French vintage chocolat adverstising tin TOBANA

33 $

ad759

ad759

French vintage advertising Kub tin 1

33 $

ad776

ad776

Belgium vintage tin candy

HOLD

ad853

ad853

French vintage tin Vichy 1950 box

21 $

ad898

ad898

French vintage "CHOCOLAT MENIER " rose floral pattern tin box

38 $

ad926

ad926

French vintage tin killing product

22 $

ad955

ad955

French vintage tin " LAXATIF MIRATON "

23 $